Post acquisitie management

Aan iedere due diligence gaat de nodige voorbereiding vooraf. Daarbij is het belangrijk dat u alle relevante informatie correct, compleet, up-to-date op een toegankelijke manier kunt presenteren.

Maar ook nadat de overdracht heeft plaatsgevonden is het belangrijk dat u het overzicht houdt. Dan is het tijd voor actief post acquisitie management. Paralegal Flex Support is u in deze fase graag van dienst. Paralegal Flex Support attendeert u vroegtijdig op vervaltermijnen, uitstaande garanties die komen te vervallen en andere post acquisitie zaken die actief moeten worden gemanaged.

Paralegal Flex Support zorgt ervoor dat uw post acquisitie traject adequaat wordt opgevolgd. Daarmee kunt u zich weer op uw business richten.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Paralegal Flex Support.