Copyright & Disclaimer

Disclaimer

De website van Paralegal Flex Support is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en technisch gerealiseerd. Paralegal Flex Support aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, onveiligheid, aanwezigheid van virussen of schadelijke codes, noch voor de gevolgen daarvan. Gebruik van deze website in welke vorm dan ook is volledig voor eigen risico van gebruiker.

Copyright

De website van Paralegal Flex Support is bestemd voor (potentiële) cliënten en andere belangstellenden. Deze website bevat content die auteursrechtelijk is beschermd. Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paralegal Flex Support informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.