Corporate Housekeeping

Het managen van de Corporate Housekeeping is meestal belegd bij de juridische afdeling van een vennootschap of holding. In grotere ondernemingen is het up-to-date houden van de Corporate Housekeeping echter een continu proces, waarvoor binnen de juridische afdeling niet altijd tijd of capaciteit kan worden gevonden.

Het managen van de Corporate Housekeeping kan ook uitstekend door een goede paralegal worden verzorgd. De juridische afdeling krijgt daarmee de gelegenheid zich op de complexe vraagstukken, compliance en procedures te richten. Paralegal Flex Support heeft veel ervaring met het managen van de Corporate Housekeeping voor zowel Nederlandse als buitenlandse entiteiten.

Paralegal Flex Support neemt uw juridische afdeling graag de volgende werkzaamheden uit handen:

 • Het verzorgen van mutaties in handelsregisters in binnen- en buitenland
 • Het begeleiden van statutenwijzigingen, fusies en het oprichten van vennootschappen
 • Vennootschapsbeheer
 • Het filen van de corporate key documents
 • Het deponeren van jaarrekening
 • Het opstellen van volmachten
 • Het opstellen van interne procuraties/bevoegdhedenschema’s
 • Het opzetten, inrichten en managen van Corporate Housekeeping processen
 • Het regelen van apostilles en handtekeningverificaties
 • Het updaten of controleren van aandeelhoudersregisters
 • Het digitaliseren van Corporate Housekeeping documenten
 • Het notuleren van diverse vergaderingen
 • Het opstellen van aandeelhouders- en directiebesluiten
 • Het in kaart brengen van de garanties, vrijwaringen en overige belangrijke bepalingen van SPA's, JVA's en APA’s, inclusief het verzorgen van tijdige reminders

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Paralegal Flex Support.