dinsdag 16 januari 2018
Home

Welkom bij Paralegal Flex Support

Paralegal Flex Support heeft zich gespecialiseerd in corporate housekeeping wereldwijd, contractbeheer en het managen van verschillende juridische- en contractdatabases.
 

Kernactiviteiten Paralegal Flex Support

De dienstverlening van Paralegal Flex Support, richt zich op het up-to-date houden van uw corporate housekeeping, het inrichten of bijhouden van uw legal database, contractbeheer, het vervangen of ondersteunen van uw legal team en andere praktische werkzaamheden die op een juridische afdeling voorkomen.
Een paralegal zorgt ervoor dat u zich op de kerntaken kunt richten. De paralegal verzorgt uw corporate housekeeping voor zowel Nederlandse als buitenlandse entiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan het bijhouden van de aandeelhoudersregisters, het opstellen van volmachten en bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten. Daarnaast neemt de paralegal u veel werk uithanden wanneer u bestuurswisselingen wilt registreren in binnen- en buitenland. Maar ook het adequaat invullen van allerlei formulieren, het regelen van handtekeningenverificaties en apostilles, alsmede het deponeren van uw jaarrekeningen, zowel in Nederland als daarbuiten, zijn zaken waarbij Paralegal Flex Support u graag van dienst is.
 

Verscherpte wetgeving inzake Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb)

Vanaf januari 2016 is er een meldplicht voor datalekken voor Nederlandse rechtspersonen. De meldplicht is alleen van toepassing indien het datalekken leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens of een aanzienlijke kans daarop is.

De melding dient te worden gedaan aan de Autoriteit persoonsgegevens. Daarbij dient te worden gemeld om wat voor inbreuk het gaat en welke gevolgen deze inbreuk zou kunnen hebben. Verder dient te worden vermeld welke maatregelen er zijn of worden genomen om de gevolgen te verhelpen. Indien de inbreuk ongunstige gevolgen zou kunnen hebben voor de persoonlijke levenssfeer van de persoon waar de gegevens betrekking op hebben, dan moet ook de betrokkene in kennis worden gesteld van het lek. Indien gelekte gegevens afdoende zijn versleuteld zijn, dan is er geen melding nodig aan de betrokkene maar wel aan de Autoriteit.

De Autoriteit persoonsgegevens kan voor een overtreding uit hoofde van de Wbp een boete uitdelen. Als een overtreding niet opzettelijk of door ernstig verwijtbare nalatigheid is begaan, legt Autoriteit eerst een ‘bindende aanwijzing’ op, voordat een boete kan worden opgelegd. De overtreder krijgt daarmee de gelegenheid om de overtreding weg te nemen. Het niet-naleven van een bindende aanwijzing kan direct worden bestraft met een boete. Wordt de Wbp opzettelijk overtreden, dan kan dit onmiddellijk tot een boete leiden.

Uw corporate housekeeping tijdelijk uitbesteden?

Klik hier

Bel/ Mail Paralegal Legal Flex Support of

 

Centraal Aandeelhoudersregister en het UBO-register

De invoering van het Centraal Aandeelhoudersregister (CAHR) loopt al sinds eind 2012. De feitelijke ingangsdatum is nog niet bekend. Naar verwachting zal als eerste het UBO-register worden geïmplementeerd.
 
Alleen bevoegde instanties zullen inzage krijgen in het UBO-register en het Centraal Aandeelhoudersregister. Wij adviseren u tijdig te na te gaan of uw aandeelhoudersregisters up-to-date zijn, voordat u deze afgeeft bij de Kamer van Koophandel. Paralegal Flex Support heeft veel expertise opgedaan in het controleren en muteren van aandeelhoudersregisters. 

Uw aandeelhoudersregisters gereedmaken voor het Centraal Aandeelhoudersregister?

Klik hier

Bel/ Mail Paralegal Legal Flex Support of

 
Daarnaast adviseren wij u alle aandeelhoudersregister te digitaliseren. Dit project kan tevens een goede aanleiding zijn uw corporate housekeeping volledig te digitaliseren en in een juridische database te verwerken. 
Paralegal Flex Support is graag bereid u van advies te dienen. 
Paralegal Flex Support
Hennie de Graaf

Bachlaan 88
3752 HJ BUNSCHOTEN

Tel.: 033 - 298 1350
Mob: 06 - 8115 9376

KvK-nummer: 32142314